Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů. Tímto uděluji ve smyslu článku 6 a článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 18/2018 CFU, o ochraně osobních údajů společnosti Rabbit Studio, s.r.o., souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a telefon za účelem kontaktování klienta. Právní základ zpracování osobních údajů je dán ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.